spambox: puexam@poczta.onet.pl       gg: 1005686       skype: puexam

Prace naukowe:

05.2009 : Paweł Szołtysek - Usage of 'dbscan' clusterization method to the set of housing sale offers. - 7th. Students' Scientific Conference: Man - Civilization - Future. Papers. Vol. 1., strony - KNS 2009 [prezentacja_pdf | tekst_pdf]

09.2008 : Paweł Szołtysek, Katarzyna Rzerzicha - Projecting of the text document searching system: indexation using graph structures. - Information Systems Architecture and Technology. Web Information Systems: Models, Concepts & Challenges (eds. Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska), strony 229-240 - ISAT 2008 [prezentacja_pdf | tekst_pdf]

05.2008 : Paweł Szołtysek - Building an internet society: preventing from community crackers. - 6th. Students' Scientific Conference: Man - Civilization - Future. Papers. Vol. 1., strony 173-178 - KNS 2008 [prezentacja_pdf | tekst_pdf]


Prace dyplomowe:

06.2014 : Strategia w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi

09.2013 : Skuteczny zarządca wspólnot mieszkaniowych

02.2010 : Metody personalizacji systemów klasy Web 2.0


Referaty:

04.2014 : Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa - case study

03.2014 : Strategia marketingowa jarmarku "Na Długosza"

03.2013 : Prognoza wielkości zużycia ciepła dostarczanego dla celów centralnego ogrzewania w roku 2013 [pdf]

09.2011 : Technologia zmieniająca życie: wspomaganie dzieci z implantami ślimakowymi.

09.2010 : Wielki test kart graficznych [html]

06.2010 : SOA-IT OB6-2 : Metody i algorytmy podejmowania decyzji i zarządzania usługami systemu SOKU w środowisku sieciowym.

01.2010 : Wykorzystanie algorytmów rojowych do klasteryzacji zbioru ofert sprzedaży mieszkań [pdf]

12.2009 : Wykorzystanie nowoczesnych technik ataku do zdobycia poufnych danych [pdf]

06.2009 : Uczenie perceptronów reguł gry w kółko i krzyżyk [pdf]

12.2008 : Sposoby kodowania dźwięków [pdf]

11.2008 : Object Removal by Exemplar-Based Inpainting - test algorytmu [pdf]

10.2008 : Zapis i edycja obrazów [pdf]

07.2008 : MySQL: Optymalizacja przez kompilację [pdf]

06.2008 : Zastosowanie kolorowania grafów w problemie układania rozkładów zajęć [pdf]

12.2007 : Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL [pdf]

06.2007 : Zastosowanie kolorowania grafów w planowaniu produkcji typu no-idle [pdf]

01.2007 : Analiza Funkcjonalna - szkic notatek do kursu MAP9907 [pdf]

02.2006 : Modelowanie oraz symulacja kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych. [pdf]

05.2002 : Unia Europejska: moja opinia o integracji europy i wstąpnieniu Polski do UE. [pdf]


Seminaria:

04.2014 : How to turn a failure into the success? Panasonic T&T lessons learned.

03.2014 : Miary i metryki ekonomiczne w ocenie działalności przedsiębiorstwa.

10.2013 : Professional reporting.

03.2013 : Advanced Excel: case studies.

11.2012 : How automatization can change the project. Henkel T&T lessons learned.

03.2011 : Agile vs życie - jak dostosować metodykę do życia?

01.2010 : Particle Swarm Optimization. [pdf]

11.2009 : Hybrydowa metoda rekomendacji dokumentów w środowisku hipertekstowym. [pdf]

06.2009 : Rozwiązywanie konfliktów w systemach baz danych.

05.2009 : Metody indeksowania dokumentów tekstowych. [pdf]

05.2009 : Procesy ETL [pdf]

04.2009 : Dyskretny pomiar ryzyka. [pdf]

02.2009 : Sterowanie z wykorzystaniem logiki rozmytej. [prezentacja_pdf | dodatek_pdf]

12.2008 : Optymalizacja i tricki w systemie Windows. [prezentacja_pdf | dodatek_pdf]

05.2008 : Identyfikacja: Metody ciągowe i drzewowe. [pdf]

10.2007 : Testowanie hipotezy o kompletności zbioru argumentów. [pdf]

04.2006 : Typowe zadania decyzyjne (zadania przydziału, zadania transportowe). [prezentacja_pdf | tekst_pdf]


Prowadzone szkolenia i kursy:

09.2013 : Praktyki tworzenia makr w MS Office (szkolenie tygodniowe)

12.2011 - 07.2012 : Urządzenia Techniki Komputerowej

12.2011 - 07.2012 : Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe

12.2011 - 07.2012 : Programowanie Strukturalne i Obiektowe


Projekty:

09.2013 - 04.2014 : WOTpromo (wot promotions)

10.2008 - 02.2009 : ODWA (Open Data Warehouse Analysis) [GoogleCode]

04.2008 - 06.2009 : Mautinah (System wyszukiwania dokumentów tekstowych) [pdf]

03.2008 - 02.2011 : Corvi (system wspomagający zarządzanie nieruchomościami) [pdf]

03.2008 - 07.2008 : Rozpoznawanie: Klasteryzacja zbioru ofert sprzedaży mieszkania. [prezentacja_pdf | tekst_pdf]

02.2008 - 05.2009 : Hydrae (sieciowa aplikacja społeczna udostępniająca zasoby HowTo)

02.2007 - 06.2007 : snakereader (aplikacja OCR w pythonie) [GoogleCode]


Aktywność internetowa:

06.2008 - 10.2008 : Yet Another Rally Server (serwer multiplayer w sieci SA-MP)

08.2007 - 06.2008 : Fort Carson Role Play (serwer multiplayer w sieci SA-MP)

04.2007 - 09.2007, 01.2010 - 08.2010 : Los Santos Role Play (serwer multiplayer w sieci SA-MP)

01.2007 - 05.2007 : Godfather Role Play (serwer multiplayer w sieci SA-MP)

10.2005 - 01.2010 : Forum Fotoexpert (Forum tematyczne - fotografia)

01.2004 - 02.2007 : ZAIBATSU (vortal tematyczny - seria GTA)

02.2003 - 10.2009 : wrc.com.pl (vortal tematyczny - rajdy samochodowe)

05.2002 - 11.2002 : GTAParking (witryna skupiająca modyfikacje samochodów do gry GTA)

03.2001 - 06.2002 : Vinia (społecznościowy portal internetowy)

09.1999 - 03.2000 : GTA POLONIA (Total Conversion do GTA1)